CAN JULIÀ

Casa centenària de tres plantes, amb certs motius modernistes situada a la part alta de la riera cantonada amb el carrer del Pare Pruna. a la planta baixa hi ha la porta i una finestra, i al fons l’eixida i el pou mitger. Al primer pis tenim un balcó que uneix les dues obertures i dos balconets al segon pis. Cal remarcar els treballs de forja de les baranes, les motllures dels balcons, les cornises que emarquen cada planta i motius florals a parets i reixes.


Can Julià pertany a un conjunt de tres cases amb una composició comuna construïdes l’any 1911 pel propietari Rosendo Julià Palahí, que va ser empresari destacat a la comarca en el sector dels teixits de punt del final del segle XIX i part del XX. La primera construcció que trobem al solar, on avui hi ha Can Julià, és força tardana. El dia 22 de juliol de 1826, per motius de negocis a l’estranger, en Jacint Fàbregas, pilot d’Arenys de Mar, va vendre a en Josep Barqués, comerciant de la mateixa vila, un pati i mig de terra a fi de construir-hi una casa.


L’any 1856 va morir en Josep Barqués i la seva herència es va repartir als seus nebots, Esteve i Joan Molas barqués, d’acord amb el testament fet el dia 4 de novembre de 1833. A l’Esteve Molas li van correspondre quatre cases, i a en Joan Molas les dues cases construïdes a la riera. Un any més tard es va fer el repartiment dels bens i en Joan Baptista Molas es va quedar la finca que fa cantonada amb l’actual carrer del Pare Pruna, que aleshores no tenia nom.


El dia 6 d’agost del 1877 va morir Joan Baptista Molas deixant l’herència a la seva muller, Agustina Garcia Planas, la cual va fer inventari dels bens al cap d’un mes. El dia 17 de febrer de l’any 1902 va morir l’Agustina Garcia i, segons el seu testament, va fer donació de la casa a les seves dues filles, Agustina i Francesca Molas. Finalment el dia 28 de juliol del 1910 l’Agustina va adquirir, mitjançant un repartiment familiar, les finques de la riera, aleshores amb el número 138 i 140.


Al cap d’un any del repartiment familiar, l’Agustina Molas va vendre les dues cases a favor de Rosendo Julià Palahí, que feia pocs mesos, havia comprat les cases números 136 i 134 del costat. Així, el dia 9 de setembre del 1911, en Rosendo va demanar permís als serveis tècnics del’Ajuntament d’Arenys de Mar, per enderrocar les quatre cases antigues que havia comprat aquell mateix any per fer tres cases noves per als seus 3 fills: en Josep, la Maria i en Rosendo. L’any 1914, en Josep Julià fill de la segona muller d’en Rosendo Julià, va heretar la finca número 138. L’any 1935 va passar al seu fill, Josep Mª, casat amb la Montserrat Roura Vidal. Tot o que les tres cases conserven el nom de Can Julià, actualment només la número 48 pertany als hereus d’en Rosendo Julià Palahí.

David Castañeda